caddy's file server, but as a standalone application
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
 
emile c966ff33a2
go report card
3 miesięcy temu
hosted query argument order 3 miesięcy temu
src fixed spelling mistakes 3 miesięcy temu
.drone.yml correct path 3 miesięcy temu
Dockerfile removed comment 4 miesięcy temu
README.md go report card 3 miesięcy temu
config.yml defined extensions that are viewable 3 miesięcy temu
go.mod go mod foo 4 miesięcy temu
go.sum go mod foo 4 miesięcy temu

README.md

Build Status Go Report Card

faila

caddy’s file server, but as a standalone application

Usage

Use the docker-container located here: registry.darknebu.la/emile/faila:latest for the latest docker release, else, simply pull it using:

$ go get git.darknebu.la/emile/faila
...

Be sure to adjust the parameters in the config!