caddy's file server, but as a standalone application
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
emile c966ff33a2
go report card
1 tydzień temu
hosted query argument order 1 tydzień temu
src fixed spelling mistakes 1 tydzień temu
.drone.yml correct path 2 tygodni temu
Dockerfile removed comment 2 tygodni temu
README.md go report card 1 tydzień temu
config.yml defined extensions that are viewable 1 tydzień temu
go.mod go mod foo 2 tygodni temu
go.sum go mod foo 2 tygodni temu

README.md

Build Status Go Report Card

faila

caddy's file server, but as a standalone application

Usage

Use the docker-container located here: registry.darknebu.la/emile/faila:latest for the latest docker release, else, simply pull it using:

$ go get git.darknebu.la/emile/faila
...

Be sure to adjust the parameters in the config!