Procházet zdrojové kódy

Add required go packages

pull/4/head
maride před 10 měsíci
rodič
revize
228c97d55a
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 1 odebrání
  1. +4
    -1
      Dockerfile

+ 4
- 1
Dockerfile Zobrazit soubor

@@ -15,7 +15,10 @@ RUN go get \
github.com/docker/docker/api/types/network \
github.com/docker/docker/client \
github.com/docker/go-connections/nat \
github.com/gorilla/mux
github.com/gorilla/mux \
github.com/sirupsen/logrus \
google.golang.org/grpc/codes \
google.golang.org/grpc/status

# Vendor cleanup - thanks golang.
# see: https://github.com/moby/moby/issues/28269


Načítá se…
Zrušit
Uložit