Преглед на файлове

Add required go packages

pull/4/head
maride преди 10 месеца
родител
ревизия
228c97d55a
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      Dockerfile

+ 4
- 1
Dockerfile Целия файл

@@ -15,7 +15,10 @@ RUN go get \
github.com/docker/docker/api/types/network \
github.com/docker/docker/client \
github.com/docker/go-connections/nat \
github.com/gorilla/mux
github.com/gorilla/mux \
github.com/sirupsen/logrus \
google.golang.org/grpc/codes \
google.golang.org/grpc/status

# Vendor cleanup - thanks golang.
# see: https://github.com/moby/moby/issues/28269


Loading…
Отказ
Запис