Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
emile c72b396be9
docker
5 miesięcy temu
tiles initial commit 5 miesięcy temu
v0 docker 5 miesięcy temu
Dockerfile docker 5 miesięcy temu
README.md docker 5 miesięcy temu
make-tiles.rb initial commit 5 miesięcy temu
sonnenstr58-v0.11.svg initial commit 5 miesięcy temu

README.md

Map of chaosdorf

Copy of this project from blinry: https://github.com/blinry/map.recurse.com

(might fork later and put the code into the forked repository, this is just a test)

Docker

Build the image:

$ docker build -t chaosdorf-map .
…

Run:

$ docker run -p 8765:8765 chaosdorf-map