Doorie - Intelligent door access

Doorie - Intelligent door access Based on Arduino/NodeMCU, NGINX and Lumen

Doorie on a NodeMCU

Updated 2 years ago

Doorie on a Arduino Mega 2560

Updated 2 years ago

Updated 2 years ago

People